English Български

Apr 4, 2016

Между етикетите


Софийска градска художествена галерия
Куратор: Даниела Радева
5 април – 8 май 2016

 

Автори: Рада Букова (р. 1973), Александър Вълчев (р. 1973), Мина Минов (р. 1982), Бора Петкова (р. 1979), Самуил Стоянов (р. 1975), Антон Терзиев (р. 1977)

Изложбата представя група български художници, които според годината си на раждане попадат в една неясно определена професионална категория. Поколението над 35 и под 45 годишна възраст вече не се вписва в определението „млади автори", но обикновено се счита, че е твърде рано да се причисли към „утвърдени". В периода на тази възраст отпадат много от възможностите за кандидатстване за резиденции, конкурси, финансиращи програми, дори възможностите за участие в изложби са под въпрос.
Позициите на това преходно поколение в изложбения живот може да варират спрямо властта и степента на развитие на фактори като държавни институции, частни организации или пазар на изкуството. Независимо от различията при тези фактори на световната и българската художествена сцена, както и независимо от това къде живеят в момента, художниците в условната възраст между 35 и 45 представляват интерес преди всичко с тяхното творчество.

Целта на изложбата в СГХГ е да представи няколко типични за тази категория автори, като все пак се опита да не категоризира тяхната художествена работа. Връзката между избраните не е само възрастова. Техни произведения са собственост на фонд Съвременно изкуство и фотография на СГХГ, получени като дарения в по-ранен етап на тяхната работа, когато са фигурирали като „млади автори". Изложбата ще представи някои от тези по-ранни произведения, заедно с нови, които все още не са показвани в изложби или са част от по-продължителни проекти в процес на създаване.

СОФИЙСКА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
София 1000, ул. „ген. Йосиф В. Гурко" 1, т. 02 987-21-81, http://sghg.bg