English Български

10 мин. Национален природонаучен музей, 2013

едноканално HD видео, звук, 10'20"


Продукция на фестивала Sofia Contemporary 2013


Камера: Райна Тенева

Видео и аудио обработка: Станислав Колев и Самуил Стоянов

Заснето в Национален природо-научен музей – София

Проектът “10 минутен портрет” представлява серия от видео работи, които са заснети в различни забележителни сгради по света. Основната идея е да се направят  своеобразни  нощни портрети на сградите, чрез използване на необикновено, динамично осветяване на различни вътрешни пространства. Пространствата на Националния природонаучен музей са специфични и пълни със съдържание, което по своето естество спира времето за част от материята. Този контекст придава на самото осветяване като акт на “оживяване” допълнителен смисъл.

„След като прави пространствен портрет на сградата на Института по геодезия в Белград, където през 2012 г. се провежда 53-ия Октомврийски салон, Самуил Стоянов се е спрял на Националния природонаучен музей в София. Художникът изследва представителната и систематизираща функция на двете модернистки пространства като разколебава един от фиксираните елементи в тях – светлината. Така всяка от сградите се превръща в част от собствената му художествена вселена. Завъртайки електрическа крушка над главата си във възможно най-голям кръг, Стоянов, по собствените му думи, реферира начина, по който космическите обекти се движат в откритото пространство. Тук художникът е не само в ролята на псевдоучен, провеждащ любопитни експерименти, но и на черна дупка, която успява да подчини центробежните сили в послушна орбита. За своя първи пространствен портрет на територията на България Стоянов е избрал Националния природонаучен музей, в който е представена земната еволюция.“

Овюл Дурмушоглу (Турция, Германия) - куратор на Sofia Contemporary 2013