English Български


Люлка, 2014
вода, ламарина, метални въжета; 40x40x40 см.

Този контейнер във формата на куб съдържа 63 литра вода, количество съответстващо на собственото ми тегло. В началото на изложбата той е напълнен до горният ръб, като изпаряващата се вода няма да се допълва.