English Български


Язовири (серия рисунки), 2014
акварелни бои и молив върху хартия; 24x36 см. (всяка)

Серия рисунки на различни язовири от България за модел, на които е използвано сателитното заснемане на google maps.

Язовирите са интересни съоражения, които могат да се разглеждат в различен аспект. За изгражданетона някои от тях, например, са необходими високи научни познания и технологии. В тях се съхраняват ресурси от вода, развъжда се риба, те често нанасят значителни промени на екологичната среда, но мен тук ме интересува факта, че представляват особена форма на изкуство, която създава нови образи използвайки естествената природна среда, когато горния слоя на водата „приема" силуета на брега.