English БългарскиВечерни новини 2, 2014
HD видео без звук, 09'48” (loop)

Това видео е заснето в едно много приятно ресторантче в с. Микролимни на брега на Малкото Преспанско езеро (Северозападна Гърция). Собственичка на малкия артистично-бохемски семеен ресторант е любезна възрастна дама на име Артемида. Тя е поела бизнеса преди няколко години от своя брат, доколкото подразбрах е дъщеря на гръцки майор, заселил се в този район след едно от принудителните изселвания на българско население в тези земи, състояли се през първата половина на миналия век.

Първата работа, която направих с това заглавие (Вечерни новини, 2003) беше една картина, която нарисувах по повод американската инвазия в Ирак. Тогава бяха пленени пет американски войници и в медиите се повдигна голям въпрос, затова дали е трябвало да се показват техните лица. Въпросът дали това е коректно и хуманно се обсъждаше доста нашироко. Мисля, че в последствие заложниците бяха освободени и този въпрос „потъна“ в „морето“ от новини.

В крайна сметка това видео е за състоянието на наблюдателя, в което са милиони хора стоящи пред своите телевизори, гледайки новини за събития и процеси, в които те не могат да участват, нито да им повлияят.