English Български


1/13 >

gold-01.jpg -

http://www.samuilstoyanov.com/uploads/images/GOLD/thumb_gold-01.jpg http://www.samuilstoyanov.com/uploads/images/GOLD/thumb_gold-02.jpg http://www.samuilstoyanov.com/uploads/images/GOLD/thumb_gold-03.jpg http://www.samuilstoyanov.com/uploads/images/GOLD/thumb_gold-04.jpg http://www.samuilstoyanov.com/uploads/images/GOLD/thumb_gold-05.jpg http://www.samuilstoyanov.com/uploads/images/GOLD/thumb_gold-06.jpg http://www.samuilstoyanov.com/uploads/images/GOLD/thumb_gold-07.jpg
http://www.samuilstoyanov.com/uploads/images/GOLD/thumb_gold-08.jpg http://www.samuilstoyanov.com/uploads/images/GOLD/thumb_gold-09.jpg http://www.samuilstoyanov.com/uploads/images/GOLD/thumb_gold-10.jpg http://www.samuilstoyanov.com/uploads/images/GOLD/thumb_gold-11.jpg http://www.samuilstoyanov.com/uploads/images/GOLD/thumb_gold-12.jpg http://www.samuilstoyanov.com/uploads/images/GOLD/thumb_gold-13.jpg

Злато, 2011-2013
75x60 cm, вариращ брой; материали: златен спрей нанесен с шаблон

Постери, които почти не съществуват физически, защото имат минимална маса и дори не са отпечатани върху собствена хартия, но канят преминаващите да очакват много специално събитие.

Тази работа беше реализирана за първи път в Добрич, като част от международния проект "Изкуството на градската намеса"(2011) и за втори път по време на фестивала "Тетрис" във Велико Търново.