English Български

Съвпадение без име, 2013-14
HD видео, стерео звук, 11'11" (loop)

Отразява положението на човек, който иска да направи някакъв политически избор или да се информира адекватно за някаква ситуация, каквато и да е тя. Тук не става въпрос за простите избори, в които лесно може да се вземе субективно решение - какво да се харесва и какво не, като при спорта, например.

Човешката когнитивна система е предизвикана, много често, от различни противоречия и несъответствия в околния свят. Например, естественото желание на човек да има доверие в политиците. "От една страна" е желанието да се довериш на думите, а „от друга" това което в действително виждаш или се съмняваш че всъщност се случва.
Пред мен стои въпроса, дали "шамарите", който медийната среда непрекъснато „бие" на обществото ден след ден с нови и нови сензации, в крайна сметка не цели да обезсили и демобилизира хората.

Бих искал това видео да бъде възприемано като политическо, но от друга страна то е и за по-съкровенни процеси и решения в човека, и за външното влияние върху тях. В този смисъл ме интересуват вътрешните противоречия на човек между неговите убеждения, чувства и желания и служебните му задължения, произтичащи от поста или професията му.