English Български

Слънцето, 2012, редактирано намерено видео, loop, 31", без звук